EvanjelickýJózua8,31

Józua 8:31

ako pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš Iz­rael­com, ako je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, ol­tár z ne­otesaných kameňov, ktorých sa nedot­klo železo. Na ňom obetovali Hos­podinovi spaľované obete a obete spoločen­stva.


Verš v kontexte

30 Vtedy po­stavil Józua Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ol­tár na vr­chu Ébal, 31 ako pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš Iz­rael­com, ako je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, ol­tár z ne­otesaných kameňov, ktorých sa nedot­klo železo. Na ňom obetovali Hos­podinovi spaľované obete a obete spoločen­stva. 32 Tam v prítom­nos­ti Iz­raela na­písal na kamene od­pis zákona, ktorý na­písal Mojžiš.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

31 tak ako pri­kázal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, synom Iz­raelovým, ako je to napísané v knihe zákona Mojžišov­ho, ol­tár z celých kameňov netesaných, nad ktorými ne­po­vznies­li železa. A obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi a obetovali aj bitné obeti po­koj­né.

Evanjelický

31 ako pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš Iz­rael­com, ako je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, ol­tár z ne­otesaných kameňov, ktorých sa nedot­klo železo. Na ňom obetovali Hos­podinovi spaľované obete a obete spoločen­stva.

Ekumenický

31 Bol to ol­tár z neotesaných kameňov, ktorých sa nedot­klo železo podľa príkazu Hos­podinov­ho služob­níka Mojžiša Iz­raelitom, ako je na­písané v knihe Mojžišov­ho zákona. Obetovali na ňom Hos­podinovi spaľované obety a obety spoločen­stva.

Bible21

31 jak synům Iz­rae­le přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš. Jak je psáno v knize Mo­jžíšova záko­na: „Ol­tář z netknutých ka­menů, ne­opracovaných železem.“ Na něm pak při­nes­li zápalné obě­ti Hos­po­di­nu a obětova­li pokojné obě­ti.