EvanjelickýJózua8,30

Józua 8:30

Vtedy po­stavil Józua Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ol­tár na vr­chu Ébal,


Verš v kontexte

29 Aj­ského kráľa dal obesiť a nechal ho na strome až do večera. Po západe sln­ka roz­kázal Józua zložiť jeho mŕt­volu zo stromu; po­tom ju hodili k mest­skej bráne a na­kopili na ňu hromadu kamenia, ktorá je tam až do­dnes. 30 Vtedy po­stavil Józua Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ol­tár na vr­chu Ébal, 31 ako pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš Iz­rael­com, ako je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, ol­tár z ne­otesaných kameňov, ktorých sa nedot­klo železo. Na ňom obetovali Hos­podinovi spaľované obete a obete spoločen­stva.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy po­stavil Jozua Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu, ol­tár na vr­chu Ébale,

Evanjelický

30 Vtedy po­stavil Józua Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ol­tár na vr­chu Ébal,

Ekumenický

30 Vtedy po­stavil Jozua Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ol­tár na vr­chu Ébal.

Bible21

30 Jo­zue pak vy­stavěl Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le, ol­tář na hoře Ebal,