EvanjelickýJózua3,4

Józua 3:4

Len nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo dvetisíc lakťov; ne­smiete sa k nej pri­blížiť, aby ste vedeli, ktorou ces­tou máte ísť, lebo ešte ni­kdy pred­tým ste nešli tou ces­tou.


Verš v kontexte

3 a pri­kázali ľudu: Akonáh­le uvidíte truh­lu zmluvy Hos­podina, vášho Boha, a lévij­ských kňazov, ktorí ju ponesú, po­hnite sa zo svoj­ho mies­ta a na­sleduj­te ju. 4 Len nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo dvetisíc lakťov; ne­smiete sa k nej pri­blížiť, aby ste vedeli, ktorou ces­tou máte ísť, lebo ešte ni­kdy pred­tým ste nešli tou ces­tou. 5 Po­tom Józua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra Hos­podin učiní div­né skut­ky medzi vami.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale bude vzdialenosť medzi vami a medzi ňou okolo dva tisíce lakťov čo do miery. Ne­prib­lížte sa k nej, aby ste znali ces­tu, ktorou máte ísť, lebo ste ešte ni­kdy ne­išli touto ces­tou.

Evanjelický

4 Len nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo dvetisíc lakťov; ne­smiete sa k nej pri­blížiť, aby ste vedeli, ktorou ces­tou máte ísť, lebo ešte ni­kdy pred­tým ste nešli tou ces­tou.

Ekumenický

4 Nech je však medzi vami a ňou vzdialenosť asi dvetisíc lakťov. Ne­smiete sa k nej pri­blížiť, aby ste vedeli, ktorou ces­tou máte ísť, lebo ešte ni­kdy pred­tým ste nešli tou ces­tou.

Bible21

4 Mezi vá­mi a ní ale zůstane od­stup asi dvou tisíc lo­ket – ne­smí­te se k ní při­blížit! Půjdete za ní, abys­te po­zna­li ces­tu, kte­rou má­te jít, ne­boť tou cestou jste nikdy před­tím nešli.“