EvanjelickýJózua3,3

Józua 3:3

a pri­kázali ľudu: Akonáh­le uvidíte truh­lu zmluvy Hos­podina, vášho Boha, a lévij­ských kňazov, ktorí ju ponesú, po­hnite sa zo svoj­ho mies­ta a na­sleduj­te ju.


Verš v kontexte

2 Ale po troch dňoch prešli úrad­níci táborom 3 a pri­kázali ľudu: Akonáh­le uvidíte truh­lu zmluvy Hos­podina, vášho Boha, a lévij­ských kňazov, ktorí ju ponesú, po­hnite sa zo svoj­ho mies­ta a na­sleduj­te ju. 4 Len nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo dvetisíc lakťov; ne­smiete sa k nej pri­blížiť, aby ste vedeli, ktorou ces­tou máte ísť, lebo ešte ni­kdy pred­tým ste nešli tou ces­tou.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 a pri­kázali ľudu a riek­li: Keď uvidíte truh­lu sm­luvy Hos­podina, svoj­ho Boha, a kňazov Levitov, že ju ne­sú, vtedy sa i vy po­hnete so svoj­ho mies­ta a poj­dete za ňou.

Evanjelický

3 a pri­kázali ľudu: Akonáh­le uvidíte truh­lu zmluvy Hos­podina, vášho Boha, a lévij­ských kňazov, ktorí ju ponesú, po­hnite sa zo svoj­ho mies­ta a na­sleduj­te ju.

Ekumenický

3 a pri­kázali ľudu: Len čo uvidíte ar­chu zmluvy Hos­podina, vášho Boha, i lévi­ov­ských kňazov, ktorí ju ponesú, po­hnite sa zo svoj­ho mies­ta a na­sleduj­te ju.

Bible21

3 a přikáza­li li­du: „Jakmi­le uvi­dí­te Tru­hlu smlou­vy Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha, a levi­tské kněze, jak ji ne­sou, opustí­te svá mís­ta a půjdete za ní.