EvanjelickýJózua18,18

Józua 18:18

Po­tom pre­chádza na sever na hrebeň na­proti Arábe a zo­stupuje do Aráby.


Verš v kontexte

17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, ďalej vy­bieha ku Gelilótu na­proti vý­stupu Adum­mím, zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho. 18 Po­tom pre­chádza na sever na hrebeň na­proti Arábe a zo­stupuje do Aráby. 19 Ďalej pre­chádza hranica sever­ne ku hrebeňu Bét-Chog­ly a končí pri sever­nom zálive Soľného mora, na južnom kon­ci Jor­dánu. To je južná hranica.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

18 A prešla ku strane na­proti rovine Arábe na sever a so­stupovala do Aráby.

Evanjelický

18 Po­tom pre­chádza na sever na hrebeň na­proti Arábe a zo­stupuje do Aráby.

Ekumenický

18 Po­tom pre­chádza na sever na­proti Arábe a zo­stupuje do Aráby.

Bible21

18 vede ke srá­zu se­verně od Bet-aravy, kde klesá do Aravy.