EvanjelickýJózua18,17

Józua 18:17

Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, ďalej vy­bieha ku Gelilótu na­proti vý­stupu Adum­mím, zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho.


Verš v kontexte

16 po­tom hranica zo­stupuje k úpätiu vr­chu, ktorý leží na­proti údoliu Ben-Hin­nóm na sever­nom kon­ci doliny Refáov­cov, zo­stupuje do údolia hin­nóm­skeho, južne od hrebeňa Jebúsej­cov, a zo­stupuje ku prameňu Rógel. 17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, ďalej vy­bieha ku Gelilótu na­proti vý­stupu Adum­mím, zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho. 18 Po­tom pre­chádza na sever na hrebeň na­proti Arábe a zo­stupuje do Aráby.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

17 A tiah­la sa od severa a vy­šla do Én-šemeša a vy­šla ku Gelilótu, ktoré je na­proti svahu Adum­míma, a so­stupovala ku kameňu Bohana, syna Rúbenov­ho.

Evanjelický

17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, ďalej vy­bieha ku Gelilótu na­proti vý­stupu Adum­mím, zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho.

Ekumenický

17 Po­tom od­bočuje na sever a po­kračuje až po Én-Šemeš, po­tom vy­bieha ku Gelilótu oproti svahu Adum­mím a zo­stupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenov­ho.

Bible21

17 Stáčí se na se­ver a míří k En-še­meši a dále ke Ge­li­lo­tu na­pro­ti průs­myku Adu­mim. Se­stu­puje ke ka­meni Ru­benova syna Bo­ha­na,