EvanjelickýJoel1,3

Joel 1:3

Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu.


Verš v kontexte

2 Počuj­te toto, starší, načúvaj­te všet­ci obyvatelia krajiny. Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich ot­cov? 3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu. 4 Čo os­talo po húseniciach, požrali kobyl­ky; čo os­talo po kobyl­kách, požrali chrús­ty; čo os­talo po chrús­toch, požrali koníky.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozp­rávajú svojim synom a ich synovia po­koleniu, ktoré p­rij­de potom.

Evanjelický

3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu.

Ekumenický

3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu.

Bible21

3 Svým dě­tem o tom povězte, vaše dě­ti zas svým dě­te­ma je­jich dě­ti po­tom těm, kdo vy­střídají je: