RoháčekJoel1,3

Joel 1:3

Rozp­rávaj­te o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozp­rávajú svojim synom a ich synovia po­koleniu, ktoré p­rij­de potom.


Verš v kontexte

2 Počuj­te to, star­ci, a po­zoruj­te ušami, všet­ci obyvatelia zeme! Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich ot­cov? 3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozp­rávajú svojim synom a ich synovia po­koleniu, ktoré p­rij­de potom. 4 To, čo zo­stalo po húseniciach, požraly kobyl­ky; to, čo zo­stalo po kobyl­kách, požrali pažraví chrobáci, a to, čo zo­stalo po chrobákoch, požrali chrús­ti.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozp­rávajú svojim synom a ich synovia po­koleniu, ktoré p­rij­de potom.

Evanjelický

3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu.

Ekumenický

3 Rozp­rávaj­te o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu po­koleniu.

Bible21

3 Svým dě­tem o tom povězte, vaše dě­ti zas svým dě­te­ma je­jich dě­ti po­tom těm, kdo vy­střídají je:

RoháčekJoel1,3