EvanjelickýJeremiáš7,31

Jeremiáš 7:31

Vy­stavali aj výšinu Tófet, ktorá je v údolí Ben Hin­nóm, aby ohňom spaľovali svojich synov i dcéry; ne­prikázal som to, ba ani na um mi to ne­prišlo.


Verš v kontexte

30 Lebo Júdej­ci robili, čo sa mi ne­páči - znie výrok Hos­podinov. Po­stavili svoje ohav­nos­ti v dome, ktorý ne­sie moje meno, aby ho poškvr­nili. 31 Vy­stavali aj výšinu Tófet, ktorá je v údolí Ben Hin­nóm, aby ohňom spaľovali svojich synov i dcéry; ne­prikázal som to, ba ani na um mi to ne­prišlo. 32 Pre­to, hľa, pri­chádzajú dni - znie výrok Hos­podinov - keď už nebudú hovoriť: Tófet, alebo údolie Ben Hin­nóm, ale: Údolie vraždy, a v Tófete budú po­chovávať pre nedos­tatok mies­ta.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

31 A na­staväli výšin Tofeta, ktorý je v údolí Ben-hin­noma, aby pálili svojich synov a svoje dcéry ohňom, čoho som ne­prikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srd­ce.

Evanjelický

31 Vy­stavali aj výšinu Tófet, ktorá je v údolí Ben Hin­nóm, aby ohňom spaľovali svojich synov i dcéry; ne­prikázal som to, ba ani na um mi to ne­prišlo.

Ekumenický

31 Vy­stavili obet­nú výšinu Tófet, ktorá je v Údolí Ben-Hin­nóm, aby tam moh­li pre­vádzať cez oheň svojich synov a dcéry, čo som im ne­prikázal, čo mi ani na myseľ ne­prišlo.

Bible21

31 Vy­stavě­li také obě­tiště Tofet v údo­lí Ben-hi­nom, aby tam pá­li­li své vlastní syny a dce­ry v ohni – to jsem jim pře­ce ne­přikázal, to mi ne­přišlo ani na my­sl!