RoháčekJeremiáš7,31

Jeremiáš 7:31

A na­staväli výšin Tofeta, ktorý je v údolí Ben-hin­noma, aby pálili svojich synov a svoje dcéry ohňom, čoho som ne­prikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srd­ce.


Verš v kontexte

30 Pre­tože synovia Júdovi robili to, čo je zlé v mojich očiach, hovorí Hos­podin: na­staväli svojich hnusôb v dome, nad ktorým je menované moje meno, aby ho poškvr­nili. 31 A na­staväli výšin Tofeta, ktorý je v údolí Ben-hin­noma, aby pálili svojich synov a svoje dcéry ohňom, čoho som ne­prikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srd­ce. 32 Pre­to hľa, idú dni, hovorí Hos­podin, že sa už viacej ne­povie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-hin­noma, ale údolie vraždenia, a budú po­chovávať v Tofete, pre­tože nebude in­de do­sť miesta.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

31 A na­staväli výšin Tofeta, ktorý je v údolí Ben-hin­noma, aby pálili svojich synov a svoje dcéry ohňom, čoho som ne­prikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srd­ce.

Evanjelický

31 Vy­stavali aj výšinu Tófet, ktorá je v údolí Ben Hin­nóm, aby ohňom spaľovali svojich synov i dcéry; ne­prikázal som to, ba ani na um mi to ne­prišlo.

Ekumenický

31 Vy­stavili obet­nú výšinu Tófet, ktorá je v Údolí Ben-Hin­nóm, aby tam moh­li pre­vádzať cez oheň svojich synov a dcéry, čo som im ne­prikázal, čo mi ani na myseľ ne­prišlo.

Bible21

31 Vy­stavě­li také obě­tiště Tofet v údo­lí Ben-hi­nom, aby tam pá­li­li své vlastní syny a dce­ry v ohni – to jsem jim pře­ce ne­přikázal, to mi ne­přišlo ani na my­sl!