EvanjelickýJán6,51

Ján 6:51

Evanjelium podľa Jána

Ja som ten živý chlieb, ktorý zo­stúpil z neba; ak nie­kto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vy­dám za život sveta.


Verš v kontexte

50 To je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, ne­um­rel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zo­stúpil z neba; ak nie­kto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vy­dám za život sveta. 52 I hádali sa Židia medzi sebou: Ako nám ten­to môže dať jesť [svoje] telo?

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

51 Ja som ten živý chlieb, ktorý sos­túpil z neba. Keby nie­kto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta.

Evanjelický

51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zo­stúpil z neba; ak nie­kto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vy­dám za život sveta.

Ekumenický

51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zo­stúpil z neba. Ak nie­kto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.

Bible21

51 Já jsem ten živý chléb, který se­stou­pil z ne­be. Kdoko­li by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“