EvanjelickýJán6,50

Ján 6:50

Evanjelium podľa Jána

To je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, ne­um­rel.


Verš v kontexte

49 Vaši ot­covia jed­li man­nu na púšti a umreli. 50 To je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, ne­um­rel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zo­stúpil z neba; ak nie­kto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vy­dám za život sveta.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

50 ale toto je chlieb, ktorý so­stupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezom­rel.

Evanjelický

50 To je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, ne­um­rel.

Ekumenický

50 Toto je ten chlieb, ktorý zo­stupuje z neba, aby nezom­rel nik, kto bude z neho jesť.

Bible21

50 Toto je ten chléb se­stu­pující z ne­be, aby ten, kdo z něj jí, ne­zemřel.