EvanjelickýJán4,30

Ján 4:30

Evanjelium podľa Jána

I vy­šli z mes­ta a prišli k Ne­mu.


Verš v kontexte

29 Poďte sa po­zrieť na človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som robila; či to nie je Kris­tus? 30 I vy­šli z mes­ta a prišli k Ne­mu. 31 Medzi­tým Ho učeníci prosili: Maj­stre, jedz!

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 Vtedy vy­šli z mes­ta a prišli k ne­mu.

Evanjelický

30 I vy­šli z mes­ta a prišli k Ne­mu.

Ekumenický

30 Vy­šli teda z mesta a prišli k nemu.

Bible21

30 Vy­š­li tedy z měs­ta a šli k ně­mu.