EvanjelickýJán15,14

Ján 15:14

Evanjelium podľa Jána

Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám pri­kazujem;


Verš v kontexte

13 Ni­kto ne­môže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám pri­kazujem; 15 nenazývam vás viac sluhami, pre­tože sluha ne­vie, čo robí jeho pán. Na­zval som vás priateľmi, pre­tože všet­ko som vám oznámil, čo som počul od svoj­ho Ot­ca.

späť na Ján, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všet­ko, čo vám ja pri­kazujem.

Evanjelický

14 Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám pri­kazujem;

Ekumenický

14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám pri­kazujem.

Bible21

14 Vy jste moji přá­te­lé, dělá­te-li, co vám přikazu­ji.