EvanjelickýJakubov1,8

Jakubov 1:8

muž (to) roz­pol­tený, vo všet­kom počínaní ne­stály.


Verš v kontexte

7 Lebo nech si taký človek ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána - 8 muž (to) roz­pol­tený, vo všet­kom počínaní ne­stály. 9 Brat, ktorý je v níz­kom po­stavení, nech sa chváli svojou vy­výšenosťou,

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Muž dvojej mys­le je ne­stály na všet­kých svojich ces­tách.

Evanjelický

8 muž (to) roz­pol­tený, vo všet­kom počínaní ne­stály.

Ekumenický

8 je to muž vnútor­ne roz­pol­tený a ne­stály vo všet­kom svojom počínaní.

Bible21

8 člověk s dvoja­kou mys­lí je to­tiž ve všem ne­stálý.