EkumenickýJakubov1,8

Jakubov 1:8

je to muž vnútor­ne roz­pol­tený a ne­stály vo všet­kom svojom počínaní.


Verš v kontexte

7 Taký človek nech si ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána; 8 je to muž vnútor­ne roz­pol­tený a ne­stály vo všet­kom svojom počínaní. 9 Brat v nízkom po­stavení nech s chválou mys­lí na svoju hod­notu,

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Muž dvojej mys­le je ne­stály na všet­kých svojich ces­tách.

Evanjelický

8 muž (to) roz­pol­tený, vo všet­kom počínaní ne­stály.

Ekumenický

8 je to muž vnútor­ne roz­pol­tený a ne­stály vo všet­kom svojom počínaní.

Bible21

8 člověk s dvoja­kou mys­lí je to­tiž ve všem ne­stálý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček