EvanjelickýIzaiáš57,14

Izaiáš 57:14

On hovorí: Buduj­te, buduj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážku z ces­ty môj­mu ľudu!


Verš v kontexte

13 Keď budeš volať o po­moc, nech ťa za­chránia tvoje hromady modiel. Všet­ky od­nesie vietor, za­chváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlast­niť bude svätý môj vrch. 14 On hovorí: Buduj­te, buduj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážku z ces­ty môj­mu ľudu! 15 Lebo tak­to vraví Vy­výšený a Vznešený, obyvateľ večnos­ti, ktorého meno je Svätý: Pre­bývam na výšinách a vo svätos­ti aj pri tom, kto je skrúšený a po­kor­ný duchom, aby som oživil ducha po­kor­ných a oživil ducha skrúšených.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

14 A hovorí: Na­syp­te, na­syp­te, urov­naj­te ces­tu, od­prac­te závadu z ces­ty môj­ho ľudu!

Evanjelický

14 On hovorí: Buduj­te, buduj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážku z ces­ty môj­mu ľudu!

Ekumenický

14 On hovorí: Navážaj­te, navážaj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážky z cesty môj­ho ľudu,

Bible21

14 On říká: Budujte, bu­duj­te, ces­tu připravte, překážky z ces­ty mé­mu lidu odkliď­te!