EkumenickýIzaiáš57,14

Izaiáš 57:14

On hovorí: Navážaj­te, navážaj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážky z cesty môj­ho ľudu,


Verš v kontexte

13 Keď budeš volať o pomoc, nech ti po­môžu hŕby tvojich bôžikov. Všet­kých ich však vietor od­nesie, vánok uchytí. Kto sa však ku mne utieka, zdedí krajinu a bude vlast­niť môj svätý vrch. 14 On hovorí: Navážaj­te, navážaj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážky z cesty môj­ho ľudu, 15 lebo tak­to hovorí Naj­vyšší a Vznešený, čo tróni večne a sväté je jeho meno. Pre­bývam na vy­sokom a svätom mies­te so skrúšeným a po­kor­ným v duchu, aby som oživil ducha po­kor­ných a srd­ce skrúšených.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

14 A hovorí: Na­syp­te, na­syp­te, urov­naj­te ces­tu, od­prac­te závadu z ces­ty môj­ho ľudu!

Evanjelický

14 On hovorí: Buduj­te, buduj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážku z ces­ty môj­mu ľudu!

Ekumenický

14 On hovorí: Navážaj­te, navážaj­te, urov­návaj­te ces­tu, od­stráňte pre­kážky z cesty môj­ho ľudu,

Bible21

14 On říká: Budujte, bu­duj­te, ces­tu připravte, překážky z ces­ty mé­mu lidu odkliď­te!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček