EvanjelickýIzaiáš24,14

Izaiáš 24:14

Oni po­z­dvih­nú svoj hlas a zvučne za­plesajú nad velebou Hos­podinovou, jasať budú od západu.


Verš v kontexte

13 Lebo tak bude na zemi medzi národ­mi, ako pri obíjaní olív, ako pri paber­kovaní, keď sa skončila oberačka. 14 Oni po­z­dvih­nú svoj hlas a zvučne za­plesajú nad velebou Hos­podinovou, jasať budú od západu. 15 Pre­to na východe uc­tievaj­te Hos­podina, na mor­ských os­trovoch meno Hos­podina, Boha Iz­raela.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

14 Tí, k­torí pozostanú, po­z­dvih­nú svoj hlas a budú plesať: pre veleb­nosť Hos­podinovu jasať budú až hen od mora.

Evanjelický

14 Oni po­z­dvih­nú svoj hlas a zvučne za­plesajú nad velebou Hos­podinovou, jasať budú od západu.

Ekumenický

14 Oni po­z­dvih­nú svoj hlas, za­plesajú, aj od západu budú jasať nad velebou Hos­podina.

Bible21

14 Hla­si­tě po­tom vy­křiknou radostí, západ za­jásá, až Hos­po­din se oslaví.