EvanjelickýIzaiáš24,12

Izaiáš 24:12

V mes­te os­tala desivá púšť, na kús­ky je roz­bitá brána.


Verš v kontexte

11 Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všet­ka radosť, do vy­hnan­stva od­išla veselosť z krajiny. 12 V mes­te os­tala desivá púšť, na kús­ky je roz­bitá brána. 13 Lebo tak bude na zemi medzi národ­mi, ako pri obíjaní olív, ako pri paber­kovaní, keď sa skončila oberačka.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

12 Zo­stane v mes­te púšť, i brána bude po­tlčená v tros­ky.

Evanjelický

12 V mes­te os­tala desivá púšť, na kús­ky je roz­bitá brána.

Ekumenický

12 V meste zo­stala spúšť, brána je roz­bitá na kús­ky.

Bible21

12 Z měs­ta zůstaly pusté trosky, brána roz­tříště­na na ku­sy.