EvanjelickýIzaiáš19,19

Izaiáš 19:19

V ten deň Hos­podin moc­nos­tí bude mať ol­tár v Egyp­te a na jeho hranici po­svät­ný stĺp bude pat­riť Hos­podinovi.


Verš v kontexte

18 V ten deň bude v Egyp­te päť miest, ktoré budú hovoriť kanaán­skou rečou a pri­sahať ver­nosť Hos­podinovi moc nos tí. Jed­no z nich sa bude volať Mes­to sln­ka. 19 V ten deň Hos­podin moc­nos­tí bude mať ol­tár v Egyp­te a na jeho hranici po­svät­ný stĺp bude pat­riť Hos­podinovi. 20 Ten bude znamením a sved­kom pre Hos­podina moc­nos­tí v Egyp­te. Keď budú volať o po­moc pred svojimi utláčateľmi, pošle im zá­chran­cu, aby bojoval a vy­slobodil ich.

späť na Izaiáš, 19

Príbuzné preklady Roháček

19 Toho dňa bude s­táť oltár Hos­podinov pro­stred Egypt­skej zeme a pamät­ný stĺp vedľa jeho hranice Hos­podinovi.

Evanjelický

19 V ten deň Hos­podin moc­nos­tí bude mať ol­tár v Egyp­te a na jeho hranici po­svät­ný stĺp bude pat­riť Hos­podinovi.

Ekumenický

19 V ten deň bude Hos­podinov ol­tár v strede egypt­skej krajiny a Hos­podinov po­svät­ný stĺp pri jej hranici.

Bible21

19 V ten den bude upro­střed Egyp­ta Hos­po­dinův ol­tář a u hranic té země bude Hos­po­dinův sloup.