EvanjelickýIzaiáš15,7

Izaiáš 15:7

Pre­to zvyšok, čo nadobud­li a čo si za­chovali, prenášajú cez Vŕbový po­tok.


Verš v kontexte

6 Veru, vody nim­rím­ske budú púšťou, veru, uschla tráva, zhynula pažiť, ne­os­talo zelene. 7 Pre­to zvyšok, čo nadobud­li a čo si za­chovali, prenášajú cez Vŕbový po­tok. 8 Veru, obehol krik o po­moc územie Moáb­ska. Až po Eg­lajim znie jeho kvílenie, až po Beér Élím znie jeho kvílenie.

späť na Izaiáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­to pre­bytok, k­torého si nadovážili, a ich imanie, k­torého naskladali, od­nesú k po­toku Arabím.

Evanjelický

7 Pre­to zvyšok, čo nadobud­li a čo si za­chovali, prenášajú cez Vŕbový po­tok.

Ekumenický

7 Pre­to to, čo im zo­stalo a čo si za­chránili, ne­sú za Vŕbový po­tok.

Bible21

7 A pro­to vše, co moh­li zachránit, odnesli s se­bou přes po­tok Ara­bim.