Bible21Izaiáš15,7

Izaiáš 15:7

A pro­to vše, co moh­li zachránit, odnesli s se­bou přes po­tok Ara­bim.


Verš v kontexte

6 Z nimrim­ských vod zby­la pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmize­la. 7 A pro­to vše, co moh­li zachránit, odnesli s se­bou přes po­tok Ara­bim. 8 Moáb­s­kou zemí ob­chází je­jich křik, až do Eglaim zní je­jich kvílení, až do Beer-elim zní je­jich kvílení!

späť na Izaiáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­to pre­bytok, k­torého si nadovážili, a ich imanie, k­torého naskladali, od­nesú k po­toku Arabím.

Evanjelický

7 Pre­to zvyšok, čo nadobud­li a čo si za­chovali, prenášajú cez Vŕbový po­tok.

Ekumenický

7 Pre­to to, čo im zo­stalo a čo si za­chránili, ne­sú za Vŕbový po­tok.

Bible21

7 A pro­to vše, co moh­li zachránit, odnesli s se­bou přes po­tok Ara­bim.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček