EkumenickýIzaiáš10,3

Izaiáš 10:3

Čo však urobíte v deň tres­tu a pri po­hrome, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a komu zanecháte svoje bohat­stvo?


Verš v kontexte

2 aby úbožiakom odo­preli prí­stup k súdu a bied­nych môj­ho ľudu ob­rali o právo, aby sa vdovy stali ich korisťou a moh­li olúpiť siroty. 3 Čo však urobíte v deň tres­tu a pri po­hrome, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a komu zanecháte svoje bohat­stvo? 4 Nič iné im nezos­táva, len sa zo­hnúť medzi väzňami alebo pad­núť medzi za­bitých. Na­priek tomu všet­kému sa však ne­od­vracia jeho hnev, jeho ruka je ešte vy­stretá.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Nuž čože urobíte v deň navštívenia a za búr­ky, ktorá prij­de z ďaleka? Ku komu sa utečiete o po­moc a kde zanecháte svoju slávu?

Evanjelický

3 Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o po­moc a kde nechávate svoje bohat­stvo?

Ekumenický

3 Čo však urobíte v deň tres­tu a pri po­hrome, čo príde zďaleka? Ku komu sa budete utiekať o pomoc a komu zanecháte svoje bohat­stvo?

Bible21

3 Co si počnete v den odplaty, až zdálky přižene se neštěstí? Koho po­běží­te o po­moc poprosit? Kde za­ne­chá­te své bo­hatství?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček