EvanjelickýIzaiáš10,11

Izaiáš 10:11

vskut­ku tak urobím Jeruzalemu a jeho bôžikom, ako som urobil Samárii a jej mod­lám.


Verš v kontexte

10 Ako siah­la moja ruka na kráľov­stvá bôžikov, hoci mali viacej tesaných modiel ako Jeruzalem a Samária, 11 vskut­ku tak urobím Jeruzalemu a jeho bôžikom, ako som urobil Samárii a jej mod­lám. 12 Keď Pán do­vŕši celé svoje dielo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod mys­le asýr­skeho kráľa a po­výšenec­kú pýchu jeho očí.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 či tedy, jako som učinil Samárii a jej mod­lám, ne­učiním tak i Jeruzalemu a jeho ob­razom?

Evanjelický

11 vskut­ku tak urobím Jeruzalemu a jeho bôžikom, ako som urobil Samárii a jej mod­lám.

Ekumenický

11 ako som urobil Samárii a jej mod­lám, či tak ne­urobím Jeruzalemu a jeho mod­lám?

Bible21

11 Co jsem pro­ve­dl se Sa­mařím a jeho modlami, to pro­ve­du s Je­ruzalé­mem a jeho sochami!“