EvanjelickýHabakuk1,15

Habakuk 1:15

Všet­ko chce vy­chytať udicou, vy­loviť do svojej siete, po­zbierať svojím čereňom; pre­to raduje sa a jasá.


Verš v kontexte

14 Ľudí robíš podob­nými mor­ským rybám a podob­nými čer­vom, ktoré ne­majú vlád­cu? 15 Všet­ko chce vy­chytať udicou, vy­loviť do svojej siete, po­zbierať svojím čereňom; pre­to raduje sa a jasá. 16 Pre­to obetuje svojej sieti, kadid­lo páli svoj­mu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý po­krm.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Všet­ko to vy­ťahuje na udici, tiah­ne to vo svojej sieti a sberá to do svoj­ho vleku, pre­to sa raduje a plesá.

Evanjelický

15 Všet­ko chce vy­chytať udicou, vy­loviť do svojej siete, po­zbierať svojím čereňom; pre­to raduje sa a jasá.

Ekumenický

15 Všet­ky ich chytá na udicu, vlečie vo svojej sieti a zhromažďuje do svoj­ho čereňa; raduje sa z toho a jasá.

Bible21

15 Ne­přá­te­lé ale všech­ny loví udicí, tahají čeřenem, chy­tají do sítí. Proto se ra­dují a jásají,