EvanjelickýHabakuk1,16

Habakuk 1:16

Pre­to obetuje svojej sieti, kadid­lo páli svoj­mu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý po­krm.


Verš v kontexte

15 Všet­ko chce vy­chytať udicou, vy­loviť do svojej siete, po­zbierať svojím čereňom; pre­to raduje sa a jasá. 16 Pre­to obetuje svojej sieti, kadid­lo páli svoj­mu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý po­krm. 17 Či smie pre­to vy­práz­dňovať svoju sieť a bez ľútos­ti stále vraždiť národy?

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­to obetuje svojej sieti a kadí svoj­mu vleku, lebo od nich je mast­ný jeho podiel a tučný jeho po­krm.

Evanjelický

16 Pre­to obetuje svojej sieti, kadid­lo páli svoj­mu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý po­krm.

Ekumenický

16 Pre­to obetuje svojej sieti a svoj­mu čereňu páli kadid­lo, lebo má z nich tučný podiel a výdat­ný po­krm.

Bible21

16 pro­to své sí­ti obě­tujía své­mu čeřeni pálí oběti. Vždyť si díky nim užívají do sytosti­ty nej­vy­datnější pokr­my.