Evanjelický1. Mojžišova27,10

1. Mojžišova 27:10

Genesis

Po­tom to zanesieš ot­covi, aby si zajedol a požeh­nal ťa skôr, ako umrie.


Verš v kontexte

9 Choď ku stádu, vez­mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá a ja z nich pri­pravím tvoj­mu ot­covi po­chúťku, akú má rád. 10 Po­tom to zanesieš ot­covi, aby si zajedol a požeh­nal ťa skôr, ako umrie. 11 Jákob však po­vedal mat­ke Rebeke: Po­zri, môj brat Ézav je chl­patý človek, za­tiaľ čo ja som hlad­ký.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­tom zanesieš svoj­mu ot­covi, a zjie, aby ťa požeh­nal, prv ako zo­mrie.

Evanjelický

10 Po­tom to zanesieš ot­covi, aby si zajedol a požeh­nal ťa skôr, ako umrie.

Ekumenický

10 Po­tom ho zanesieš ot­covi, aby sa najedol a požeh­nal ťa, skôr ako zo­mrie.

Bible21

10 Tu při­ne­seš své­mu ot­ci, aby po­jedl, a aby ti pro­to požeh­nal, než umře.“