Evanjelický1. Mojžišova22,11

1. Mojžišova 22:11

Genesis

za­volal na neho z neba an­jel Hos­podinov: Ab­rahám, Ab­rahám! A ten od­povedal: Tu som.


Verš v kontexte

10 Keď Ab­rahám vy­strel ruku a vzal nôž, aby za­rezal syna, 11 za­volal na neho z neba an­jel Hos­podinov: Ab­rahám, Ab­rahám! A ten od­povedal: Tu som. 12 Tu mu on riekol: Ne­vys­tieraj ruku na chlap­ca a ne­ub­ližuj mu, lebo teraz som spoz­nal, že sa bojíš Boha, a ne­odop­rel si mi ani svoj­ho syna, svoj­ho jediného syna.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale tu zavolal na neho an­jel Hos­podinov z neba a riekol: Ab­raháme, Ab­raháme! Ktorý odpovedal: Tu som, Pane!

Evanjelický

11 za­volal na neho z neba an­jel Hos­podinov: Ab­rahám, Ab­rahám! A ten od­povedal: Tu som.

Ekumenický

11 Vtom z neba za­volal naňho Hos­podinov an­jel: Ab­rahám, Ab­rahám! On od­povedal: Tu som.

Bible21

11 Vtom na něj z nebe za­vo­lal Hos­po­dinův an­děl: „Abraha­me! Abrahame!“ „Zde jsem,“ od­po­věděl.