EvanjelickýFilemonovi1,3

Filemonovi 1:3

Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

2 ses­tre Ap­fii aj Ar­chipovi, nášmu spolu­bojov­níkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome. 3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 4 Ďakujem svoj­mu Bohu, kedykoľvek sa roz­pomínam na teba v mod­lit­bách,

späť na Filemonovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

3 Milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista.