EvanjelickýEzechiel48,29

Ezechiel 48:29

Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Iz­raela ako dedičné vlast­níc­tvo, a toto sú ich diely - znie výrok Hos­podina, Pána.


Verš v kontexte

28 Pri území Gádovom na južnej strane na juh bude hranica od Támáru až po vody Meríbat-Kádeš, po po­tok pri Veľkom mori. 29 Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Iz­raela ako dedičné vlast­níc­tvo, a toto sú ich diely - znie výrok Hos­podina, Pána. 30 Toto sú východy z mes­ta; mest­ské brány sú po­menované podľa iz­rael­ských kmeňov.

späť na Ezechiel, 48

Príbuzné preklady Roháček

29 To je zem, ktorú roz­delíte po­koleniam Iz­raelovým pre dedičs­tvo losom, a to ich údely, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

29 Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Iz­raela ako dedičné vlast­níc­tvo, a toto sú ich diely - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

29 Toto je krajina, ktorú lósom podelíte kmeňom Iz­raela ako dedičné vlast­níc­tvo, a toto sú ich diely — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

29 Toto je země, kte­rou roz­dělí­te jako dě­dictví kmenům Iz­rae­le, a toto jsou je­jich podíly, praví Panovník Hospodin.“