EvanjelickýEzdráš3,3

Ezdráš 3:3

Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci boli v strachu pred národ­mi krajiny, a prinášali na ňom spaľované obete Hos­podinovi, spaľované obete ráno i večer.


Verš v kontexte

2 Po­tom po­vs­tal Jéšúa, syn Jócádákov, a jeho bratia kňazi, a Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a jeho bratia, a po­stavili ol­tár Boha iz­rael­ského, aby na ňom prinášali spaľované obete, ako je pred­písané v zákone Božieho muža Mojžiša. 3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci boli v strachu pred národ­mi krajiny, a prinášali na ňom spaľované obete Hos­podinovi, spaľované obete ráno i večer. 4 Svätili sláv­nosť stán­kov, ako je pred­písané, a každý deň prinášali spaľované obete podľa stanoveného počtu pre každý deň;

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak po­stavili ol­tár na jeho zá­kladoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí, a obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi, zápal­né obeti ráno a večer.

Evanjelický

3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci boli v strachu pred národ­mi krajiny, a prinášali na ňom spaľované obete Hos­podinovi, spaľované obete ráno i večer.

Ekumenický

3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci mali strach pred obyvateľs­tvom okolitých krajín, a prinášali na ňom spaľované obety Hos­podinovi ráno i večer.

Bible21

3 Obnovi­li ol­tář na původních zákla­dech. Přestože mě­li obavy z okolních národů, při­nes­li na něm zápalné obě­ti Hos­po­di­nu, a sice ranní i večerní zápalné obě­ti.