RoháčekEzdráš3,3

Ezdráš 3:3

A tak po­stavili ol­tár na jeho zá­kladoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí, a obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi, zápal­né obeti ráno a večer.


Verš v kontexte

2 V­tedy vstal Ješua, syn Jocadákov, i jeho bratia, kňazi, i Zerubábel, syn Šeal­tielov, i jeho bratia a vy­stavili ol­tár Boha Iz­raelov­ho, aby obetovali na ňom zápal­né obeti, jako je na­písané v zákone Mojžiša, muža Božieho. 3 A tak po­stavili ol­tár na jeho zá­kladoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí, a obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi, zápal­né obeti ráno a večer. 4 A slávili sláv­nosť stánov, ako je na­písané, obetujúc zápalnú obeť každého dňa v p­red­písanom počte a podľa poriad­ku každý deň to, čo bolo na ktorý deň nariadené,

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak po­stavili ol­tár na jeho zá­kladoch, lebo doliehal na nich strach od národov zemí, a obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi, zápal­né obeti ráno a večer.

Evanjelický

3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci boli v strachu pred národ­mi krajiny, a prinášali na ňom spaľované obete Hos­podinovi, spaľované obete ráno i večer.

Ekumenický

3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci mali strach pred obyvateľs­tvom okolitých krajín, a prinášali na ňom spaľované obety Hos­podinovi ráno i večer.

Bible21

3 Obnovi­li ol­tář na původních zákla­dech. Přestože mě­li obavy z okolních národů, při­nes­li na něm zápalné obě­ti Hos­po­di­nu, a sice ranní i večerní zápalné obě­ti.