EvanjelickýEzdráš2,35

Ezdráš 2:35

synov Senááových tritisícšesťs­tot­rid­sať.


Verš v kontexte

34 mužov jevišs­kých tri­stoštyrid­saťpäť 35 synov Senááových tritisícšesťs­tot­rid­sať. 36 Kňazi: synov Jedajových z domu Jéšúov­ho deväťs­tosedem­desiatt­ri,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

35 synov Senay tri tisíce šesťs­to trid­sať;

Evanjelický

35 synov Senááových tritisícšesťs­tot­rid­sať.

Ekumenický

35 Senáanov tritisícšesťs­tot­rid­sať.

Bible21

35 obyva­te­lé Senay 3 630.