EvanjelickýEzdráš2,31

Ezdráš 2:31

synov iného Élama tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,


Verš v kontexte

30 synov Mag­bíšových stopäťdesiatšesť, 31 synov iného Élama tisíc­dve­stopäťdesiatštyri, 32 synov Chárímových tri­stod­vad­sať,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

31 synov druhého Élama tisíc dve­sto päťdesiatštyri;

Evanjelický

31 synov iného Élama tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Ekumenický

31 os­tat­ných Élam­cov tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Bible21

31 obyva­te­lé jiného Ela­mu 1 254