EkumenickýEzdráš2,31

Ezdráš 2:31

os­tat­ných Élam­cov tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,


Verš v kontexte

30 Mag­bíšanov stopäťdesiatšesť, 31 os­tat­ných Élam­cov tisíc­dve­stopäťdesiatštyri, 32 Chárimanov tri­stod­vad­sať,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

31 synov druhého Élama tisíc dve­sto päťdesiatštyri;

Evanjelický

31 synov iného Élama tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Ekumenický

31 os­tat­ných Élam­cov tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Bible21

31 obyva­te­lé jiného Ela­mu 1 254

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček