EkumenickýEzdráš2,31

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:31

os­tat­ných Élam­cov tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,


Verš v kontexte

30 Mag­bíšanov stopäťdesiatšesť, 31 os­tat­ných Élam­cov tisíc­dve­stopäťdesiatštyri, 32 Chárimanov tri­stod­vad­sať,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

31 synov druhého Élama tisíc dve­sto päťdesiatštyri;

Evanjelický

31 synov iného Élama tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Ekumenický

31 os­tat­ných Élam­cov tisíc­dve­stopäťdesiatštyri,

Bible21

31 obyva­te­lé jiného Ela­mu 1 254

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček