Roháček2. Mojžišova1,14

2. Mojžišova 1:14

Exodus

A str­pčovali ich život tvrdou prácou, blatom a teh­lami, a všelijakou prácou na poli, a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, ukrut­ne ich utláčajúc.


Verš v kontexte

13 A Egypťania pod­robovali synov Iz­raelových v službu ukrut­ne ich utláčajúc. 14 A str­pčovali ich život tvrdou prácou, blatom a teh­lami, a všelijakou prácou na poli, a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, ukrut­ne ich utláčajúc. 15 A egypt­ský kráľ rozkázal porod­ným babám heb­rej­ským, z ktorých jed­nej bolo meno Šif­ra, a druhej Pua,

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A str­pčovali ich život tvrdou prácou, blatom a teh­lami, a všelijakou prácou na poli, a k tomu každou inou svojou prácou, ktorú konali nimi, ukrut­ne ich utláčajúc.

Evanjelický

14 a str­pčovali im život tvrdou prácou s hlinou a teh­lami i všelijakou poľnou robotou.

Ekumenický

14 Život im str­pčovali ťažkou prácou s hlinou a teh­lami; donucovali ich konať poľné a roz­ličné iné roboty.

Bible21

14 Ztrpčova­li jim život těžkou dři­nou s hliněný­mi cihla­mi i vše­možnou dři­nou na po­li. Do vší té dři­ny je ne­mi­lo­srdně nu­ti­li.