EvanjelickýEfezským5,32

Efezským 5:32

Toto tajom­stvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Kris­ta a na cir­kev.


Verš v kontexte

31 Pre­to opus­tí človek otca a mat­ku a pri­pojí sa k svojej žene; i budú dvaja jed­no telo. 32 Toto tajom­stvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Kris­ta a na cir­kev. 33 Tak­to teda aj vy každý jeden miluj­te si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

32 Toto tajom­stvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Kris­ta a vzťahom na cir­kev.

Evanjelický

32 Toto tajom­stvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Kris­ta a na cir­kev.

Ekumenický

32 Toto tajom­stvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Kris­ta a Cir­kev.

Bible21

32 Toto je ve­liké tajem­ství; já však mluvím o Kri­stu a o církvi.