EvanjelickýEfezským4,21

Efezským 4:21

Ak ste totiž počuli o Ňom, a do­stalo sa vám v Ňom po­učenia - ako je prav­da v Ježišovi -


Verš v kontexte

20 Ale vy ste sa nie tak­to učili o Kris­tovi! 21 Ak ste totiž počuli o Ňom, a do­stalo sa vám v Ňom po­učenia - ako je prav­da v Ježišovi - 22 zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klam­ných žiados­tiach,

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

21 akže ste ho počuli a ste v ňom vy­učení, jako je prav­da v Ježišovi:

Evanjelický

21 Ak ste totiž počuli o Ňom, a do­stalo sa vám v Ňom po­učenia - ako je prav­da v Ježišovi -

Ekumenický

21 ak ste o ňom na­ozaj počuli a boli ste v ňom vy­učení podľa prav­dy, ktorá je v Ježišovi.

Bible21

21 Poněvadž jste ho us­lyše­li a po­zna­li prav­du, která je v Ježíši,