Evanjelický5. Mojžišova23,15

5. Mojžišova 23:15

Deuteronomium

Lebo Hos­podin, tvoj Boh, kráča cez tvoj tábor, aby ťa vy­slobodil a aby ti vy­dal do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba.


Verš v kontexte

14 Vo svojom výs­troji budeš mať rýľ, a keď si von­ku kľak­neš, vy­kopeš ním jam­ku a za­hrabeš svoj výkal. 15 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, kráča cez tvoj tábor, aby ťa vy­slobodil a aby ti vy­dal do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba. 16 Ne­vydaj ot­roka jeho pánovi, keď ujde k tebe od svoj­ho pána.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

15 Ne­vydáš sluhu jeho pánovi, ktorý sa utečie k tebe od svoj­ho pána.

Evanjelický

15 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, kráča cez tvoj tábor, aby ťa vy­slobodil a aby ti vy­dal do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby ne­videl u teba nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba.

Ekumenický

15 Hos­podin, tvoj Boh, chodí po tvojom tábore, aby ťa vy­slobodil a vy­dal ti do rúk tvojich ne­priateľov. Nech je tvoj tábor svätý, aby u teba ne­videl nič ne­slušné a ne­od­vrátil sa od teba.

Bible21

15 Hos­po­din, tvůj Bůh, to­tiž kráčí upro­střed tvého tá­bo­ra, aby tě vy­svo­bo­zoval a vy­dal ti tvé ne­přá­te­le. Ať je tedy tvůj tá­bor svatý! Ať u tebe ne­vi­dí žádnou ne­pa­třičnost!