Evanjelický5. Mojžišova2,23

5. Mojžišova 2:23

Deuteronomium

No Avij­cov, ktorí bývali po dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tór­ci, ktorí vy­šli z Kaf­tóra, a usadili sa na ich mies­te.


Verš v kontexte

22 ako urobil Hos­podin Ézavovým synom, ktorí bývali v Séíre, keď vy­hubil pred nimi Chorij­cov; vy­hnali ich a usadili sa na ich mies­te až do dnešného dňa. 23 No Avij­cov, ktorí bývali po dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tór­ci, ktorí vy­šli z Kaf­tóra, a usadili sa na ich mies­te. 24 Po­ber­te sa, daj­te sa na ces­tu a prej­dite cez rieku Ar­nón! Hľa, vy­dal som ti do rúk Amorej­ca Síchóna, chešbón­skeho kráľa, i jeho krajinu! Začni ju dobýjať a pusť sa s ním do voj­ny!

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 A Avajov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­plienili Kaf­torania, ktorí vy­šli z Kaf­tora, a bývali na ich mies­te.

Evanjelický

23 No Avij­cov, ktorí bývali po dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tór­ci, ktorí vy­šli z Kaf­tóra, a usadili sa na ich mies­te.

Ekumenický

23 Av­vij­cov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tóri, ktorí prišli z Kaftóru a usadili sa na ich mies­te.

Bible21

23 Avij­ce, byd­lící v osadách v oko­lí Ga­zy, zase vy­hla­di­li Kaftorští. Ti přiš­li z Kré­ty a usa­di­li se na je­jich místě.)