Ekumenický5. Mojžišova2,23

5. Mojžišova 2:23

Deuteronomium

Av­vij­cov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tóri, ktorí prišli z Kaftóru a usadili sa na ich mies­te.


Verš v kontexte

22 ako to Hos­podin urobil Ézavov­com, ktorí bývajú v Seíre, keď pred nimi vy­hubil Chórov, takže ich vy­hnali, a na ich mies­te sú do­dnes. 23 Av­vij­cov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tóri, ktorí prišli z Kaftóru a usadili sa na ich mies­te. 24 Vstaňte teda, vy­j­dite a pre­kročte po­tok Ar­nón! Po­zri, vy­dal som ti do rúk Amorejčana, Síchončana, chešbón­skeho kráľa aj jeho krajinu. Začni ju ob­sadzovať a bojuj s ním!

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 A Avajov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­plienili Kaf­torania, ktorí vy­šli z Kaf­tora, a bývali na ich mies­te.

Evanjelický

23 No Avij­cov, ktorí bývali po dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tór­ci, ktorí vy­šli z Kaf­tóra, a usadili sa na ich mies­te.

Ekumenický

23 Av­vij­cov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tóri, ktorí prišli z Kaftóru a usadili sa na ich mies­te.

Bible21

23 Avij­ce, byd­lící v osadách v oko­lí Ga­zy, zase vy­hla­di­li Kaftorští. Ti přiš­li z Kré­ty a usa­di­li se na je­jich místě.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček