Roháček5. Mojžišova2,23

5. Mojžišova 2:23

Deuteronomium

A Avajov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­plienili Kaf­torania, ktorí vy­šli z Kaf­tora, a bývali na ich mies­te.


Verš v kontexte

22 jako učinil synom Ezavovým, ktorí bývajú na Seire, keď za­hladil Chorov zp­red ich tvári, takže zau­jali ich d­ržavie a bývajú na ich mies­te až do dnešného dňa. 23 A Avajov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­plienili Kaf­torania, ktorí vy­šli z Kaf­tora, a bývali na ich mies­te. 24 Tedy vstaňte, rušaj­te sa a prej­dite cez po­tok Ar­non! Hľaďže, dal som do tvojej ruky Síchona, kráľa Chešbona, Amoreja, i jeho zem. Začni, zauj­mi a vy­zvúc ho pus­ti sa s ním do boja.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 A Avajov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­plienili Kaf­torania, ktorí vy­šli z Kaf­tora, a bývali na ich mies­te.

Evanjelický

23 No Avij­cov, ktorí bývali po dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tór­ci, ktorí vy­šli z Kaf­tóra, a usadili sa na ich mies­te.

Ekumenický

23 Av­vij­cov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­hubili Kaf­tóri, ktorí prišli z Kaftóru a usadili sa na ich mies­te.

Bible21

23 Avij­ce, byd­lící v osadách v oko­lí Ga­zy, zase vy­hla­di­li Kaftorští. Ti přiš­li z Kré­ty a usa­di­li se na je­jich místě.)