EvanjelickýDaniel1,11

Daniel 1:11

Vtedy od­povedal Daniel do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad Daniela, Chanan­ju, Míšáéla a Azar­ju:


Verš v kontexte

10 Hlav­ný komor­ník po­vedal Danielovi: Bojím sa svoj­ho pána, kráľa, ktorý určil váš po­krm a nápoj, že zbadá, že vy­zeráte horšie ako iní mladíci, vaši vrs­tov­níci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu. 11 Vtedy od­povedal Daniel do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad Daniela, Chanan­ju, Míšáéla a Azar­ju: 12 Skús to desať dní so svojimi služob­ník­mi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A Daniel po­vedal správ­covi, ktorého ustanovil náčel­ník dvoranínov nad Danielom, Chananiášom, Mišaelom a Azariášom:

Evanjelický

11 Vtedy od­povedal Daniel do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad Daniela, Chanan­ju, Míšáéla a Azar­ju:

Ekumenický

11 Daniel od­povedal do­zor­covi, ktorého hlav­ný komor­ník určil nad ním a nad Chanan­jom, Míšaelom a Azar­jom:

Bible21

11 Daniel pak tedy požádal ko­morníka, kterého Danie­lovi, Chananiášovi, Mišae­lovi a Aza­ri­ášovi při­dě­lil vrch­ní dvořan: