EvanjelickýÁmos1,4

Ámos 1:4

Zošlem oheň na dom Chazáélov, ten strávi paláce Ben­hadada.


Verš v kontexte

3 Tak­to vraví Hos­podin: Pre tri prie­stup­ky Damas­ku - ba pre štyri - to ne­od­vrátim, pre­tože mlátili Gileád želez­nými cep­mi. 4 Zošlem oheň na dom Chazáélov, ten strávi paláce Ben­hadada. 5 Roz­lámem závoru Damas­ku, vy­hubím obyvateľov z údolia Áven a držiteľa žez­la Bét-Édenu, do zajatia v Kíre pôj­de sýr­sky národ - hovorí Hos­podin.

späť na Ámos, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A p­reto pošlem oheň na dom Chazaelov, ktorý strávi paláce Ben-hadadove.

Evanjelický

4 Zošlem oheň na dom Chazáélov, ten strávi paláce Ben­hadada.

Ekumenický

4 Zošlem oheň na dom Chazaela, aby po­hl­til pev­nos­ti Ben-Hadada.

Bible21

4 sešlu na Chazae­lův dům oheň, aby po­hl­til Ben-ha­da­dovy paláce.