Evanjelický2. Kronická24,1

2. Kronická 24:1

Jóáš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyrid­sať rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Ciba z Beér-Šeby.


Verš v kontexte

1 Jóáš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyrid­sať rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Ciba z Beér-Šeby. 2 Jóáš robil po celý život kňaza Jójádu, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových. 3 Jójáda mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

1 Joas mal sedem rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval štyrid­sať rokov v Jeruzaleme. A meno jeho mat­ky bolo Cibia z Bér-šeby.

Evanjelický

1 Jóáš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyrid­sať rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Ciba z Beér-Šeby.

Ekumenický

1 Jóaš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyrid­sať rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho mat­ka po­chádzala z Beér-Šeby a volala sa Cib­ja.

Bible21

1 Jo­aš se stal králem v sed­mi letech a kraloval v Je­ruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenova­la Ci­bia a byla z Beer-še­by.