Evanjelický2. Kronická24,2

2. Kronická 24:2

Jóáš robil po celý život kňaza Jójádu, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových.


Verš v kontexte

1 Jóáš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyrid­sať rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Ciba z Beér-Šeby. 2 Jóáš robil po celý život kňaza Jójádu, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových. 3 Jójáda mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry.

späť na 2. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

2 Joas robil to, čo je spravedlivé v očiach Hos­podinových, po všet­ky dni kňaza Jehojadu.

Evanjelický

2 Jóáš robil po celý život kňaza Jójádu, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových.

Ekumenický

2 Kým kňaz Jójada žil, Jóaš robil to, čo Hos­podin uznáva za správ­ne.

Bible21

2 Po ce­lý život kněze Jo­ja­dy dělal Jo­aš, co je v Hos­po­di­nových očích správné.