Evanjelický2. Kronická13,21

2. Kronická 13:21

Abija zase zmoc­nel. Vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a šest­násť dcér.


Verš v kontexte

20 Járobeám sa už za čias Abiju viac nezotavil; Hos­podin ho ranil, tak že zo­mrel. 21 Abija zase zmoc­nel. Vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a šest­násť dcér. 22 Os­tat­né Abijove činy, jeho život­né ces­ty a reči, sú za­písané vo Vý­klade proroka Id­du.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

21 A Abiáš sa zmoc­nil a vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a šest­násť dcér.

Evanjelický

21 Abija zase zmoc­nel. Vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a šest­násť dcér.

Ekumenický

21 Moc Abijova vzras­tala. Vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a š­tr­násť dcér.

Bible21

21 Abiáš ale sí­lil. Vzal si čtrnáct manže­lek a zplo­dil dva­a­dvacet synů a šestnáct dcer.