Evanjelický2. Korintským3,18

2. Korintským 3:18

My všet­ci akoby v zrkad­le vidíme s od­krytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov pre­mieňa nás v ten is­tý ob­raz zo slávy do slávy.


Verš v kontexte

16 Ale hneď, ako sa ob­ráti k Pánovi, závoj pad­ne. 17 Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. 18 My všet­ci akoby v zrkad­le vidíme s od­krytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov pre­mieňa nás v ten is­tý ob­raz zo slávy do slávy.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 No, my všet­ci odo­stretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej sťa v zrkad­le meníme sa na ten is­tý ob­raz, od slávy v slávu, jako od Ducha Pánov­ho.

Evanjelický

18 My všet­ci akoby v zrkad­le vidíme s od­krytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov pre­mieňa nás v ten is­tý ob­raz zo slávy do slávy.

Ekumenický

18 Keď my všet­ci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle po­zeráme na slávu Pána, pre­mieňame sa na taký is­tý ob­raz v stále väčšej sláve — a to všet­ko mocou Pána, ktorý je Duch.

Bible21

18 My všich­ni s odkrytou tváří jako v zrca­dle odráží­me Pánovu slávu a teh­dy jsme Pánovým Du­chem pro­měňováni k jeho ob­ra­zu, od slávy k slávě.