Evanjelický2. Korintským3,17

2. Korintským 3:17

Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda.


Verš v kontexte

16 Ale hneď, ako sa ob­ráti k Pánovi, závoj pad­ne. 17 Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. 18 My všet­ci akoby v zrkad­le vidíme s od­krytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov pre­mieňa nás v ten is­tý ob­raz zo slávy do slávy.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda.

Evanjelický

17 Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda.

Ekumenický

17 Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.

Bible21

17 Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svo­boda.